Idag har vi i SD Eskilstuna lämnat in ytterligare två motioner.

I den ena föreslår jag att kommunen inför vårdnadsbidrag i syfte att bättre kunna tillgodose varje enskilt barns behov. Jag föreslår också att det utreds om det är möjligt att höja vårdnadsbidraget i syfte att göra det ekonomiskt möjligt för fler föräldrar att själva ta hand om sina barn.

Den andra motionen har Kim Fredriksson skrivit, och han föreslår att tillgängligheten till kommunens elljusspår ska förbättras genom att de förses med strömbrytare. På så sätt kan motionärer vid behov nyttja spåren även efter att belysningen släckts på kvällarna.

Motionerna kan läsas i sin helhet nedan:

Motion. Vårdnadsbidrag ger ökad möjlighet att tillgodose varje individs behov.

Motion om att förbättra tillgängligheten till kommunens elljusspår.

Annonser