Just nu presenterar SD sin höstbudgetmotion. I ett pressmeddelande beskrivs budgetens huvudsakliga innehåll så här:

Sverigedemokraterna presenterade idag sin höstbudgetmotion. Som tidigare presenterats görs en besparing på 106 miljarder kronor, under hela budgetperioden, genom en minskad nyinvandring av asyl- och anhöriginvandrare med 90%. Utöver detta görs en besparing på 32 miljarder genom en minskning av biståndet till FN:s rekomenderade nivå om 0,7% av BNI.

Av dessa besparingar gör vi år 2012 satsningar om 5 mdr på höjt grundavdrag för pensionärer, drygt 5 mdr på breda välfärdssatsningar, 3,9 mdr för förbättring samt höjning av a-kassan, 2,4 mdr till försvarsmakten, 1,775 mdr till rättsväsendet, 2,2 mdr på att förbättra kvalitén inom de högre utbildningarna, 0,5 mdr till myndigheten för yrkeshögskolan samt 0,5 mdr till sysselsättningsskapande och kulturarvsbefrämjande åtgärder, 0,4 mdr till fler komvuxplatser samt 0,5 mdr i ökat studiestöd.

År 2013 avsätter vi 11 mdr för att helt eliminera skatteskillnaderna mellan tjänst och pension och låter därmed jobbskatteavdragets alla fyra steg omfatta även pensionärer.

Hela budgeten finns att läsa här.

I ett pressmeddelande från igår presenteras SD:s prioritering av kriminalpolitiska åtgärder:

Sverigedemokraterna har under allmänna motionsperioden lagt ett stort antal motioner rörande kriminalpolitik, ett ämne som kommer att vara i fokus under året. Under morgondagens presentation av Sverigedemokraternas höstbudgetmotion kommer en del av dessa förslag presenteras. Bland annat kommer kraftiga straffskärpningar att föreslås för att skydda samhället mot återfallsförbrytare och grova brottslingar. Sverigedemokraterna vill också införa verkliga livstidsstraff utan möjligheter till benådning, obligatorisk utvisning av utländska medborgare som begår brott och reformering av systemet för flerfaldig brottslighet, den så kallade ”mängdrabatten” på brott.

Vi vill även införa ett ”tredje gången gillt”-system där en gärningsman som för tredje gången begår ett brott automatiskt får lagens maxstraff. Vidare, när en brottsling kommer ut, speciellt de som begått vålds-, sexual eller narkotikabrott, ska personen i fråga bevisa för samhället att han eller hon kan sköta sig. Sverigedemokraterna vill därför införa elektronisk fotboja på alla de som begått vålds-, sexual- eller narkotikabrott, under en tid efter frisläppandet. På så sätt kan den numera frisläppte röra sig helt fritt men under en övergångsperiod är hans position känd för att på så sätt lättare kunna beivra honom från att begå nya brott. Även brottsprovokation ska införas där polisen får möjligheter att under kontrollerade former använda detta mot personer som uppvisar ett kriminellt beteende.

Sverigedemokraterna vill även införa ett nytt system för skadestånd till brottsoffer, en i högsta grad nödvändig reform då det är helt orimligt att brottsoffer efter fällande dom själva ska behöva kontakta sin gärningsman för att utkräva skadestånd. Sverigedemokraterna föreslår därför i sin höstbudgetmotion att Brottsoffermyndigheten ska få ökade anslag med 115 Mkr årligen för att staten ska kunna garantera att brottsoffren får den ersättning de har rätt till.

Kent Ekeroth, ledamot av justitieutskottet kommenterar:
– Flera av de nya åtgärder som vi presenterar är en klar skärpning av dagens lagstiftning. Inte minst agerar vi för att domstolarna ska tvingas använda hela straffskalan vilket inte görs idag, återfallsförbrytare kommer straffas mycket hårdare och polisen ges ytterligare befogenheter för att möta yrkeskriminella.

I ytterligare ett pressmeddelande, från i måndags, presenteras också den sänkning av energiskatten som SD föreslår i budgeten:

Elpriset består idag till stor del av diverse skatter och moms. Sverigedemokraterna ser en möjlighet och ett behov på lång sikt att sänka dessa skatter. Elpriserna måste sammantaget sänkas så att hushållen kan hålla sina boendekostnader på en rimlig nivå. Vi vill på sikt skapa förutsättningar för svenska hushåll att hålla sina energikostnader på låga nivåer genom att sänka energiskatten.

Sverigedemokraterna vill sänka skatten från 2013 med 10 öre / kWh, till en kostnad om 4,3 mdr, vilket ger en villa med en energiförbrukning på 25 000 kW / år en besparing på drygt 200 kr / månad.

Lars Isovaara, ledamot i näringsutskottet, kommenterar:

– Skatter, avgifter och moms har idag kommit att utgöra en betydande del av elpriset. Vid vissa tillfällen har elpriset till största delen bestått av skatter och avgifter. Den 1:a november 2011 tillkommer dessutom elområdesavgifter för att på sikt anpassa det svenska elnätet till ett beslut av EU-kommissionen. Med den utbyggnad som nu sker av ex. vindkraft så kan vi förmodligen förvänta oss framtida höjda nätavgifter. I detta läge förespråkar vi därför en sänkning av energiskatten på el för privatkunder med 10 öre/kWh.

De 106 miljarder som föreslås sparas genom minskad nyinvandring kan du få mer information om här.

Relaterat: DN, SvD,

Annonser