Söndagen den 9 oktober höll SD Södermanland medlemsträff i stadshuset i Eskilstuna. Dagen inleddes med att Bertil Malmberg höll en mycket lärorik föreläsning om islam. Efter föreläsningen hölls också en lång frågestund kring allt det som han berättat för åhörarna.

Under eftermiddagen höll Therese Borg en kortare föreläsning om kultur. Bland annat berördes vad som kan anses vara svensk kultur och hur kulturer förändras.

Dagen avslutades med att Carina Herrstedt, riksdagsledamot och ledamot i Civilutskottet, berättade om arbetet i riksdagen och svarade på frågor från de närvarande.

Åhörare till Bertil Malmbergs föreläsning om islam

Åhörare till Bertil Malmbergs föreläsning om islam

Bertil Malmberg föreläser om islam

Bertil Malmberg föreläser om islam

Fakta som redovisades under föreläsningen om islam

Fakta som redovisades under föreläsningen om islam

Fakta som redovisades under föreläsningen om islam

Therese Borg föreläser om kultur

Carina Herrstedt berättar om riksdagsarbetet och svarar på frågor

Deltagare som lyssnar på vad Carina Herrstedt har att berätta om riksdagsarbetet

Annonser