I lördags var vi 32 SD-Kvinnor som träffades i riksdagens lokaler i Stockholm för att delta i kvinnoförbundets första medlemsträff. Efter en inledande presentation av alla närvarande höll Paula Bieler (ledamot i valberedningen) en kort presentation av en kampanj med inriktning på folkhälsa, som hon och några till i kvinnoförbundet är på väg att starta. Troligen lanseras kampanjen inom en vecka.

Detta åtföljdes av en fikapaus under vilken alla närvarande passade på att mingla och lära känna varandra bättre. Många passade också på att förse sig med flygblad för att kunna dela ut dessa i sina hemkommuner, och några köpte också tröjor och skjortor med SD-Kvinnors logga till ett kraftigt subventionerat pris.

Efter fikapausen hölls en längre verksamhetsberättelse, som inleddes med att jag berättade om vad som hänt sedan årsmötet i maj då verksamheten tog sin början. Bland annat nämnde jag hemsidan som kommit igång, valet av fokusområden och arbetet med att ta fram politiska riktlinjer för dessa, sommarens kampanj om sänkta tidsgränser för abort, talen som vi höll under politikerveckan i Almedalen och i samband med Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg, debattartiklar som vi fått publicerade i riksmedia, och sist men inte minst den positiva medlemstillväxten. Sedan maj har medlemsantalet stigit från 35 till 113, vilket alltså innebär att antalet medlemmar mer än tredubblats.

Carina Herrstedt (ordförande) tog sedan till orda, och berättade om de framtidsplaner som styrelsen diskuterat. Exempelvis informerades de närvarande om att det finns en del planer inför internationella kvinnodagen, samt inför Almedalsveckan, och information gavs också om att det kommer att hållas en två-dagars årsmöteskongress i mars och en två-dagars höstkongress om cirka ett år.

Verksamhetsberättelsen avslutades med att Janita Kirchberg (kassör) informerade om kvinnoförbundets ekonomi och därmed även om budget för såväl 2011 som 2012.

Det ställdes många frågor kring verksamhetsberättelsen, och framfördes också många bra förslag inför det framtida arbetet.

Gruppdiskussioner kring fokusområdet Trygghet följde efter verksamhetsberättelsen, och av de livliga diskussionerna att döma rådde inget tvivel om att många av de närvarande hade ett starkt intresse för olika frågor som har med trygghet att göra. Vid den efterföljande återsamlingen fick varje grupp presentera sina förslag på åtgärder för ökad trygghet, och det resulterade i en diger lista med punkter att jobba vidare med.

Som sista punkt på dagordningen gav jag kortfattad information om personlig säkerhet till de närvarande. En lathund med ett antal tips och råd för ökad personsäkerhet delades ut till samtliga, och litteratur med mer information om personlig säkerhet rekommenderades.

Dagen avslutades sedan med att nästan alla som varit närvarande under dagen följde med till en närbelägen restaurang där de bjöds på asiatisk buffé och fick chans att umgås under mer avslappnade former.

Sammanfattningsvis tycker jag att det var en mycket trevlig och produktiv medlemsträff, och jag ser redan fram emot nästa gång vi alla får tillfälle att ses!

Janita och Julia i full gång med förberedelser inför SD-Kvinnors medlemsträff.

Carina i full gång med förberedelser inför SD-Kvinnors medlemsträff.

Daniel Assai är en ängel och hjälper till med förberedelserna inför SD-Kvinnors medlemsträff.

Paula Bieler presenterar ett kommande projekt med inriktning på folkhälsa.

Några SD-Kvinnor som var med på medlemsträffen.

Några SD-Kvinnor som var med på medlemsträffen.

Några SD-Kvinnor som var med på medlemsträffen.

Några SD-Kvinnor som var med på medlemsträffen.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Fikapaus med mingel.

Annonser