Med anledning av den kompletterande årsplan för 2012 som vi i SD Eskilstuna kommer att lämna in till kommunen på tisdag har följande pressmeddelande nu skickats ut.

SD satsar på förskola och skola

I Sverigedemokraternas budget för 2012, som presenteras i sin helhet om några dagar,  görs den allra största satsningen på förskola och skola. Partiet vill se att satsningarna resulterar i förbättrade kunskapsresultat och i att fler får grundläggande behörighet till högre studier, och lägger stor vikt vid att barn och ungdomar ska känna sig mindre stressade och otrygga i skolan.

SD lyfter också fram att barnomsorgen behöver motsvara det enskilda barnets behov i högre utsträckning än idag. De vill se alternativa barnomsorgsformer såsom vårdnadsbidrag, och påpekar att barngrupperna i förskolan behöver bli mindre och att personaltätheten behöver öka.

– Eskilstunas skolor har drabbats av nedskärningar upprepade gånger och ligger långt under rikssnittet när det gäller hur mycket pengar som satsas per elev. Det har självklart påverkat förutsättningarna för både elever och lärare på ett negativt sätt, och vi anser att det är hög tid att göra något åt det nu. Barnen och ungdomarna är vår framtid, och vi måste förse dem med de verktyg de behöver för att senare i livet kunna få jobb, starta företag eller gå vidare till högre utbildning.  Det är också viktigt att satsa på våra barn och ungdomar för att på sikt kunna vända den negativa trenden med hög arbetslöshet i kommunen, säger Therese Borg som är ledamot i Barn – och utbildningsnämnden.

Annonser