Nedanstående pressmeddelande angående SD Eskilstunas årsplan för 2012 har nu skickats till lokalmedia.

SD: Arbetslöshetstrenden måste brytas

I budgeten för 2012 prioriterar SD omsorg, skola och fler i arbete, samt lägger stort fokus på att bekämpa utanförskapet. Utöver detta har kommunen ett stort ansvar för att upprätthålla den nationella såväl som den lokala gemenskapsandan. Här har majoriteten totalt misslyckats. Allt fler lever i socioekonomiskt och/eller kulturellt utanförskap i kommunen, vilket har skapat ett hårt samhällsklimat. Den politiska kopplingen till detta problem måste erkännas och  nya politiska vägar måste hittas för att bryta både utanförskapet och arbetslöshetstrenden.

Sverigedemokraterna lyfter framförallt tre viktiga åtgärder för att lösa dessa problem. Utbildning, assimilation och näringslivssatsningar.

  • Satsning på den kommunala vuxenutbildningen och fler utbildningar som matchar arbetslösa mot arbetsmarknadens behov ska få fler i arbete.
  • En offensiv näringslivsutveckling ska främja småföretagandet och attrahera stora företag att etablera sig i vår kommun, vilket skapar nya arbetstillfällen.
  • Kommunala satsningar som syftar till att få nyanlända att bli en del av samhällsgemenskapen ska utgå från assimilationspolitisk istället för integrationspolitisk grund, och minska istället för att öka utanförskapet.

 – Arbetslöshetstrenden i Eskilstuna måste brytas. Vi behöver höja utbildningsnivån generellt sett och framförallt erbjuda snabba utbildningar inom yrkesområden som står inför kommande behov av arbetskraft. När det gäller arbetslösheten uppgår den idag till 80% bland vissa invandrargrupper och vi måste lägga större fokus på att lösa det problemet. Nyanlända måste lära sig språket och komma in i majoritetssamhället så att de inte fastnar i bidragsberoende, säger Kim Fredriksson, partiets gruppledare.

Annonser