Idag har vi i SD Eskilstuna lämnat in vår kompletterande årsplan för 2012. I den redovisas endast de förändringar som gjorts utifrån Årsplan 2012 som vi lämnade in till kommunen i juni.

Förändringarna består av några prioriteringar och besparingar som lagts till utöver de som angetts tidigare, samt av de mål som ska uppnås. Det har också gjorts en del förändringar i själva budgeten. Störst satsning gör vi på barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen och på att minska utanförskapet och få fler i arbete.

För att få en helhetsbild av vårt förslag till årsplan för 2012 bör du alltså läsa båda dokumenten. Det kan du göra genom att ladda ned följande två pdf-filer:

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2012

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Komplettering av årsplan 2012.