Idag har jag haft ”äran” att svara på frågor från några elever på en gymnasieskola i Strängnäs. De har tidigare intervjuat en av våra representanter i Strängnäs, men har trots detta tydligen inte lärt sig något om vad SD står för… eller om vanlig hyfs för den delen.

Jag delger alla frågor och svar nedan, så kan ni få avgöra vilket som är värst, de många gånger okunniga och oförskämda frågorna, eller mina försök till svar på frågor som egentligen inte ens går att besvara.

Trevlig läsning 😉

Ni säger att SverigeDemokraterna vill hjälpa flyktingar, men hur hjälper ni de genom att inte låta de starta ett nytt bätrre liv här i Sverige?

Vi har aldrig sagt nej till att ta emot flyktingar. De personer som av migrationsverket klassas som flyktingar kommer att tas emot även med vår migrationspolitik. Det är invandring av andra skäl som vi avser att minska, exempelvis anhöriginvandringen som är en väldigt stor del av den nuvarande invandringen. Dessutom menar vi att vi bör arbeta mer för att se till att människor inte alls behöver fly. Därför vill vi bland annat att mer bistånd går till UNHCR som genom sitt arbete kan rädda tusentals liv på plats, där de allra mest utsatta flyktingarna finns. Det är trots allt bara en bråkdel av alla miljontals människor som är på flykt som har möjlighet att ta sig till Sverige, och på vilket sätt är det mer rätt att satsa miljardbelopp på de i sammanhanget relativt få människor som tar sig till Sverige än på att försöka rädda långt fler liv genom bistånd till de mest behövande?

Ni vill sänka invandringen men 90 %, men vad ska ni göra med pengarna som ni sparar?

Vill du få en helhetsbild av hur SD vill fördela pengarna så rekommenderar jag att du läser höstbudgetmotionen som finns att läsa här:

http://sverigedemokraterna.se/files/2011/10/SD.Hostbudget.2011.pdf

Jag kan dock göra en kort sammanfattning och lyfta några av de saker som pengarna ska gå till. Viktigast är att återupprätta välfärden i Sverige. En del pengar ska också avsättas till biståndsarbete genom UNHCR så att fler människor kan räddas till livet än idag. Med att återupprätta välfärden menar vi bland annat att sådant som vård, skola, och omsorg ska bli bättre än idag, vilket behövs. Långt ifrån alla får den vård och omsorg de behöver, och kunskapsresultaten i skolan sjunker allt mer i internationella jämförelser. Vi anser också att det behövs skattesänkningar för pensionärerna, som idag har det väldigt tufft ekonomiskt.

Många (inte minst invandrare) lever dessutom i utanförskap och arbetslöshet i Sverige idag, och vi menar att det är viktigt att komma till rätta med det. Det är viktigt att människor kan utbilda sig och få jobb, och det är viktigt att känna att man är en del av samhället. Det gäller alla de som är födda i Sverige, men det är precis lika viktigt för alla de som invandrat hit. De människor som vi har tagit emot ska vi också kunna erbjuda ett bra liv.

Ni säger att invandrarna är mer brottsliga är svenskar, men har ni statistiker som visar att det är så?

Brå (Brottsförebyggande rådet) har i två rapporter visat att invandrare är överrepresenterade när det gäller brottslighet. Invandrare har med Brå:s egna ord i den senare rapporten från 2005 en överrepresentation (jämfört med svenskar som ges värdet 1 som jämförelsetal) på 2,1 när det gäller brottslighet (för samtliga brott) efter att hänsyn tagits till den inverkan som socioekonomiska faktorer har på brottslighet. När det gäller vissa typer av brott, som exempelvis våldtäkt, är överrepresentationen mycket högre. För utrikes födda ligger överrepresentationen på hela 5;0 när det gäller våldtäkt. (Jag bifogar rapporten så att du kan läsa den själv.)

Detta betyder inte att invandrare begår flest brott i Sverige, vilket många tror att det betyder. Skulle så vara fallet vore det väldigt konstigt, eftersom invandrarna utgör en minoritet av befolkningen (runt 20 % har jag för mig). Med överrepresentation menas att det sett till antalet brott är en högre andel invandrare som begår dessa brott än vad som motsvarar deras del av befolkningen.

På vilket sätt löses samhällets alla problem genom att deportera ”invandrare”? Finns det problem som inte har med invandrare att göra och i så fall vilka?

SD förespråkar inte att invandrare ska deporteras. Var har du fått det ifrån? Det finns absolut inget alls i vår politik som vare sig säger så eller som kan tolkas på det sättet så jag undrar verkligen vad som är källan till ditt påstående.

Jag blir inte heller klok på resten av din fråga, om vilka problem som inte har med invandrare att göra. SD har aldrig sagt att det är invandrarnas fel att det finns problem i samhället. Det vi sagt är att det är politikernas fel. De har fattat många enligt oss helt vansinniga beslut, och dit hör bland mycket annat att ha en extremt hög invandring i kombination med integrationspolitik. Detta har lett till allvarligare gruppmotsättningar samt större problem med utanförskap och arbetslöshet än vi skulle ha haft i samhället med en mer restriktiv invandringspolitik och med en sund assimileringspolitik.

Men vi är som sagt kritiska till mycket annat också som politikerna fattat beslut om. T ex när det gäller skolpolitik, familjepolitik, jämställdhetspolitik, kriminalpolitik, äldrepolitik, försvarspolitik, miljöpolitik, bostadspolitik… listan kan göras lång. Och att politikerna fattat alla dessa beslut som vi är missnöjda med är som sagt knappast invandrarnas fel.

Ser SD något problem med att en kraftigt åldrande befolkning till följd av lågt barnafödande (hos framför allt Svenska kvinnor) i kombination med låg invandring skulle kunna utgöra ett problem för t.ex. den Svenska industrin? Om inte, så utveckla hur det ska gå till utan invandring eller med ett statligt program för inseminering av Svenska kvinnor. Lite som man gjorde i Nazityskland och Italien på 1940-talet för att få fram fler ”Arier”.

På vilket sätt skulle den svenska industrin drabbas av den demografiska utvecklingen? Vi har en halv miljon arbetslösa människor i Sverige idag (varav många är unga) så arbetskraft råder det ingen brist på. Problemet är att de som är arbetslösa ofta inte har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, och därför måste vi i Sverige bli bättre på att utbilda människor så att de matchar arbetsmarknadens behov.

Dessutom är SD för en reglerad arbetskraftsinvandring som motsvarar de behov av arbetskraft som Sverige har. Det kan handla om vissa yrken där vi i Sverige inte har den spetskompetens som krävs. Då ställer vi oss positiva till att genom arbetskraftsinvandring tillgodose behoven som finns.

Resten av frågan är inget annat än en ren förolämpning. Självklart ska inte kvinnor insemineras i någon form av statligt program, eller annat program för den delen! Tanken är ju helt befängd.

Anser ni att typiskt mångkulturella inslag som t.ex. MTV, TV, Radio, Elgitarr, Det Svenska språket (som är kraftigt influerat av Franska och Tyska), vår Kungafamilj (drottningen t.ex. är född i tyskland, uppvuxen i Brasilien), fordonsindustrin och kyrkan som kommer från Italien och Tyskland) är något som inte är en del av vår Svenska kultur?

Dessa inslag är inte mångkulturella, eftersom de tagits upp av Sveriges befolkning och med tiden blivit en del av svensk kultur. Med mångkultur avses olika kulturer (olika värdegrunder, traditioner, normer, språk, religion, historia osv) som lever sida vid sida i samma land under samma tid, inte att kulturer förändras genom att ett folk tar till sig nya saker för det har nämligen alla folk gjort genom alla tider och det behövs inget mångkulturellt samhälle för att detta ska ske.

Kanske kan detta utdrag ur en debattartikel som jag tidigare skrivit klargöra vad SD har för syn på svensk kultur:

Först till vad vi avser med svensk kultur. Vi brukar uttrycka det som så att det svenska kulturarvet är sådant som funnits i Sverige under lång tid och som vittnar om vår historia. Det innebär alltså inte att något måste ha funnits i Sverige sedan tidernas begynnelse för att betraktas som svenskt. Utan det har kommit hit utifrån, och med tiden blivit en del av vår svenska kultur. Detta låter sig beskrivas på ett mycket tydligt sätt genom följande citat:

Allt det nya kommer in och blandas med det som redan finns och resultatet är vår kultur, vår svenska mix som är unik för oss och som är lika med svensk kultur. Den som vi visst får vara stolta över utan att mötas av en hånflinande besserwisser.

Visst kom midsommarstången från Tyskland, men bara vi har svensk midsommar med ”Små grodorna”. Visst var Lucia ett katolskt helgon från Sicilien och Luciasångens melodi från början en fiskarsång från Neapel, men bara vi (och finlandssvenskarna) går med tunga fjät i gryningen den 13 december. Det finns otaliga exempel på importer utifrån som vi tagit till oss, försvenskat och inlemmat i den svenska traditionen, den som får ett svenskt hjärta att banka lite extra. (Herman Lindqvist, Aftonbladet 3/10-10)

Hur går då det till? Hur blir influenser från andra länder en del av den svenska kulturen? Om man bortser från de tillfällen i historien då människor mot sin vilja påtvingats en viss kultur i samband med krig och korståg, eller tvingats avstå från vissa kulturyttringar i diktaturer, så är drivkraften för en kulturs utveckling möten mellan människor. I dessa möten får vi ta del av andra synsätt, andra värderingar, traditioner, sånger, maträtter och så vidare. Det som tilltalar oss har vi en förmåga att inlemma i vår egen kultur, medan det som vi ogillar förkastas.

På sådant sätt har kulturer i alla tider växt fram, utvecklats, förändrats. Och så kommer det fortfarande att vara även om SD får bestämma. En stagnerad värld, fri från utveckling och förändring, är knappast önskvärt. En sådan värld skulle vara väldigt tråkig och även ett hot mot framtida välfärd då sådan förutsätter utveckling och förbättring inom många områden.

Det vi framför starka invändningar mot är alltså inte att kulturen förändras, utan mot att kulturens utveckling inte styrs av i första hand individers fria vilja, kreativitet och initiativförmåga. Istället har grunden för kulturens utveckling kommit att utgöras av en statlig styrning, där det genom såväl opinionsbildning som ekonomiskt stöd som projekt som handlingsplaner som grundlagsändringar finns ett klart och tydligt mångkulturellt mål att uppnå, och ett ständigt förnekande av svensk kulturs existens.

Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. (Mona Sahlin, 2002)

Och skrota ruttna inrotade vanor och anor. Fundera mer i dina egna banor utan fanor. Bygg en moské baby bygg gärna tre baby. (Moderaternas vallåt Flyter, 2010)

Staten har beslutat att Sverige ska vara mångkulturellt, och att svensk kultur inte är så mycket att ha. Nu är det bara för folket att foga sig. Det är vad som skrämmer oss, denna smått diktatoriska styrning som den svenska kulturen är utsatt för idag. Inte möten mellan människor där ett helt naturligt utbyte av kulturyttringar leder till en många gånger positiv utveckling.

Hur ska man enligt er bära sig åt för att skilja på ”Svensk kultur” och ”invandrarkultur”? Finns det någon lista eller beskrivning på hur detta ser ut så att jag kan göra rätt när jag förkastar dåliga influenser i mitt vardagliga liv?

Först och främst har vi aldrig bett någon att kunna skilja på vad som hör till exakt vilken kultur. ”Gränserna” mellan olika kulturer är alltför flytande och det finns alltför mycket som är gemensamt mellan olika kulturer för att det ska vara möjligt att kategorisera på det sättet.

För det andra finns enligt oss inget som kallas invandrarkultur. Vad skulle det vara? Folk från alla världens länder har invandrat till Sverige och de har allihop sin egen kultur som är mer eller mindre lik den svenska. Vissa kulturer har mycket gemensamt med vår, andra väldigt lite. Hur ska alla dessa olika kulturer från hela världen kunna buntas ihop till en och kallas invandrarkultur som om de alla vore likadana?

För det tredje måste jag fråga: Vet du något alls om kultur? Den som har minsta lilla kunskap om kultur vet nämligen att en sådan inte kan beskrivas genom en lista, kulturen är alltför dynamisk för det och består till alltför stor del av en mer eller mindre outtalad värdegrund, av outtalade normer och sociala koder, och av en gemensam och outtalad förståelse för (ett visst sätt att tolka) omvärlden. Värdegrunden, normerna, de sociala koderna och förståelsen växer fram i den kontext vi växer upp i, de färgas alltså av den kultur vi lever i. Men eftersom mycket av det är näst intill omedvetet för oss går det inte att skriva upp på en lista. Ett tips är att du läser socialpsykologi och sociokulturell teori. Inom dessa ämnen finns mycket att lära om kulturella skillnader och hur sådana uppkommer. Och om hur skillnaderna ibland gestaltar sig i form av kulturkrockar.

När det gäller vad du bör välja att ta till dig respektive förkasta så är det väl helt och hållet upp till dig. Det är inte upp till vare sig SD eller någon annan att bestämma vad du ska ägna dig åt i din vardag, så länge du inte bryter mot lagen. Vilka val du gör kommer att styras av dina värderingar, av ditt sätt att förstå omvärlden, av de normer du lever efter… alltså till stor del styras av din kultur.

Därför gör också människor i olika kulturer olika val när det gäller vad de tar till sig och vad de förkastar. Ett väldigt tydligt exempel på detta med att olika kulturer gör olika val kan ges om vi lämnar individnivå och går upp på en samhällelig nivå. Exemplet är alla de muslimska länder som genom att underteckna Kairo-deklarationen har valt bort mänskliga rättigheter, allas lika värde och sann demokrati till förmån för Sharia. Det skulle aldrig västerländska länder ha gjort, för att det strider mot dessa länders kultur. Det handlar om kulturer som har helt olika värdegrund, därav de vitt skilda valen av samhällssystem. Detta framgår tydligt om du läser nedan.

Några få utdrag ur Kairo-deklarationen: http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm

“Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari’ah prescribed reason.”

“Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.”

“Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari’ah.”

“Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical production and the right to protect the moral and material interests stemming therefrom, provided that such production is not contrary to the principles of Shari’ah.”

“There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari’ah.”

“Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari’ah.”

“All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari’ah.”

“The Islamic Shari’ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.“

Tycker du att Islam är Nazism?

Det beror på vilken tolkning av islam det gäller. Det finns ju en mängd olika tolkningar, och det går därför inte att svara ja eller nej. Jag känner muslimer som har en väldigt sekulär inställning till islam, och deras tolkning av islam kan inte på något sätt jämföras med nazism.

Men så finns det andra muslimer som gör en annan och mer bokstavstroende tolkning, och som låter islam styra hela livet och även hela samhället. Dessa brukar ofta omtalas som islamister, och de menar själva att de står för det sanna islam och att alla som gör en annan tolkning inte är rättfärdiga muslimer. Detta ”sanna islam” kallas i Sverige oftast för islamism, och när det gäller den typen av islam så ser jag stora likheter med nazism. För i likhet med nazismen är islamismen (det ”sanna islam”) en totalitär ideologi som inte erkänner vare sig mänskliga rättigheter, sann demokrati eller allas lika värde.

Islamism innebär oftast att den som bryter mot normen utsätts för tortyrliknade straff och/eller dödsstraff, och att människor rangordnas som mer eller mindre värda. Människor som inte är muslimer ses som ”orena”, och människor som konverterar från islam straffas ofta med döden (inte sällan genom stening). Vidare delar islamisterna ofta nazisternas syn på judar och homosexuella som mindre värda, och i likhet med nazisterna anser de ofta att de som är judar eller homosexuella ska dödas. Det finns också hos många av dessa islamister en vision om att ta över makten i så gott som hela världen, att ha ett stort muslimskt välde i vilket alla ska underordna sig Sharia och i vilket alla som inte är muslimer ska behandlas som en andra klassens människor. Precis som nazisterna ville erövra stora delar av bland annat Europa och befolka detta ”välde” med en viss typ av människor som de ansåg vara mer värda än andra.

Tilläggas bör att Kairodeklarationen som jag tidigare nämnt, och som ett 50-tal muslimska länder undertecknat, förklarar att Sharia ska komma i första hand, och att mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och sann demokrati därmed förkastas av alla dessa länder. Precis som det förkastades av nazisterna.

Tycker du att muslimer sprider propaganda?

Det har jag aldrig reflekterat över. Men jag antar att de, i likhet med de allra flesta grupper av människor, sprider propaganda ibland. Varje grupp för sin sak.

Hur mycket kostar invandring?

I SD:s höstbudget för 2011 redovisades en uträkning baserad på uppgifter från Riksdagens utredningstjänst. Den visade att Sverige med SD:s restriktiva invandringspolitik skulle spara minst 106 miljarder kr (106 000 000 000 kr) under de kommande fyra åren. För att göra summan mer lättförståelig kan jag exemplifiera med att den motsvarar (lågt räknat)53 000 lärartjänster under fyra års tid. Summan kan (och ska) förstås användas till mycket annat, men kanske blir det lättare att förstå hur enormt mycket pengar det handlar om genom detta exempel. Hur riksdagsgruppen valt att fördela pengarna kan du själv läsa i budgeten via den länk jag lämnat ovan.

Tilläggas bör att riksdagsgruppen har räknat väldigt lågt när de kom fram till summan 106 miljarder, och att de har uteslutit många faktiska kostnader för att vara säkra på att budgeten med 100 % säkerhet går ihop, med god marginal. Skulle de faktiska kostnader som uteslutits räknas med skulle det alltså handla om en ännu större summa i besparing.

BRÅ.Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet

Annonser