Nu är Hotell Eskilstuna omtalat i en av våra lokaltidningar igen. Alltså hotellet här i kommunen där asylsökande bor. Enligt en kort notis i dagens ekuriren är situationen nu så pass allvarlig att Arbetsmiljöverket förbjudit hotellet att låta anställda jobba ensamma nattetid. Detta på grund av risken för hot och våld.

Det är verkligen helt absurt att människor som tydligen flyr undan någon form av hot sedan utsätter medborgare i det land som tagit emot dem, för just det de själva flytt ifrån. Än värre blir det när man tänker på att det är de anställdas skattemedel som bidrar till att de asylsökande får tak över huvudet, mat, läkarvård och pengar!! Och detta är tacken…

Kan någon tala om för mig när hot och våld blev ett sätt att tacka för hjälpen?

Ett tidigare blogginlägg om situationen på Hotell Eskilstuna finns att läsa här.

Annonser