Nu är jag här med ett nytt inlägg trots allt. Kom hem så sent från KF (strax efter 23.30, och då avslutade vi ändå innan hela dagordningen behandlats) att jag insåg att det är bäst att vara vaken till morgonen. Har en otäck känsla av att jag försover mig om jag går och lägger mig, och det får bara inte hända. Så jag får försöka slumra lite i bilen på väg till Göteborg imorgon istället. Är nog bäst.

Vad har jag att delge er då? Jo, jag måste nämna något som hände i KF ikväll, som är både intressant och tragiskt. Det blev lång och intensiv debatt om min motion om studieverkstäder för alla elever, och som väntat var motståndet mot motionen kompakt. Jag ifrågasatte om den politiska viljan att bryta segregationen finns, men tydligen inte. Övriga partier ser hellre att vi håller nyanlända elever och svenska elever åtskilda än att vi skapar fler naturliga mötesplatser som kan motverka att fler hamnar i utanförskap.

Dock med ett undantag. En av moderaternas ledamöter, en man med invandrarbakgrund, gick till min stora glädje upp i talarstolen och yrkade bifall till min motion. Han klargjorde också att han tyckte att tanken med motionen var bra, att det är fel att göra som idag och sära på svenska elever och nyanlända elever. Han menade att det bidrar till segregationen, och hänvisade till sin egen erfarenhet av att komma till ett nytt land.

Min glädje varade dock inte länge. Han hann nämligen inte mer än lämna talarstolen förrän en av hans partikamrater förde honom åt sidan för ett samtal. Kort därefter var han tillbaka i talarstolen, förklarade att han missförstått saker och ting, och yrkade avslag på motionen istället.

Vad som är tragiskt med det hela behöver knappast skrivas. Jag har skrivit en motion som lägger fokus på ett problem, nämligen på att man med dagens integrationspolitik bygger in ett utanförskap genom att systematiskt skilja på vi och dem… ett problem som känns igen av de som själva invandrat till Sverige. Men det får inte medges. Istället kommer partipiskan fram.

Frågan är, vad har vi som är politiker för uppgift? Att göra våra respektive partier nöjda internt, eller att göra tillvaron bättre för medborgarna? Tyvärr verkar en alltför stor del av dagens politiker anse att det första är viktigare.

Debatten finns för närvarande att se på kommunens Webb-TV om intresset finns, och jag återkommer senare med youtube-klipp från både denna debatt och från övriga debatter som vi var inblandade i under kvällen.

Jag kan också delge er en artikel som publicerades i Folket idag. Den finns inte på internet, så jag tog ett foto på den istället. Hoppas att det ska gå att läsa texten!

Artikel i Folket 24 november 2011

Annonser