Under Landsdagarna som hölls i Göteborg nu under helgen, 25-27 november, deltog ett ganska stort antal SD-Kvinnor. Flera av kvinnorna deltog aktivt i debatterna, och ordförande Carina Herrstedt höll också tal för kvinnoförbundets räkning samt presenterade en kort film om förbundets första verksamhetsår (se den nedan).

Glädjande var också att flera SD-Kvinnor valdes in i partistyrelsen. Carina Herrstedt valdes ännu en gång till andre vice ordförande. Marie Edenhager, Therese Borg och Hanna Wigh valdes till ledamöter, och Julia Kronlid valdes till suppleant.

Annonser