Jag har just lyssnat på Studio Ett, där Jimmie Åkesson och Erik Ullenhag debatterade regeringens försök att på sin hemsida krossa myter om invandringen och därmed bekämpa det de kallar främlingsfientlighet men som snarare verkar handla om att bekämpa alla former av kritik mot den förda invandringspolitiken.

Ska jag vara ärlig höll jag på att gå åt på kuppen när jag lyssnade på programmet. Vad är det som gått fel i samhället när det plötsligt blivit upp till regeringen att avgöra vilka värderingar som ska vara rätt och fel för folket att ha?  Borde det inte vara tvärtom, alltså att folket bestämmer vilka värderingar regeringen ska ha?

Visst, folket har röstat fram denna regering. Men var de verkligen fullt medvetna om att detta skulle bli vad regeringen ägnar sig åt? Var det för detta som folket röstade på Allianspartierna? Jag tror faktiskt inte det…

Att regeringen dessutom utnyttjar sin maktposition och sin legitimitet som sanningssägare (de flesta tror ju faktiskt att det regeringen säger måste vara korrekt och baserat på fakta) till att framställa politiskt färgade värderingar som fakta gör det hela än värre. Att med uppsåt försöka motverka människors förutsättningar till fri åsiktsbildning utifrån objektiva fakta hör inte hemma i ett fritt och demokratiskt samhälle. Åtminstone inte enligt mitt sätt att definiera vad som är fritt och demokratiskt.

Faktiskt så tycker jag att detta mest liknar ett försök till omvänd demokrati. Ambitionen verkar vara att en regering ska kunna välja sitt folk (åtminstone hur detta folk tänker) istället för att ett folk ska kunna välja sin regering. Det luktar alldeles för mycket överförmynderi och folkförakt om alltihop.

Dessutom är Erik Ullenhags argument, att samhället gynnas på sikt om det är öppet för omvärlden, inget annat än ett ickeargument i sammanhanget. Det finns väl så vitt jag vet inte någon som menar att Sverige ska isolera sig från all kontakt och allt utbyte med andra länder, eller som menar att inte en enda människa som är född i ett annat land ska få sätta sin fot här! Så vilken myt är det egentligen som Erik Ullenhag försöker krossa med det argumentet?

Den diskussion som förs i samhället idag handlar inte om i fall Sverige ska vara ett öppet samhälle eller inte, utan om hur pass öppet det ska vara. Det är inte en fråga om antingen eller, bara en fråga om hur mycket. Kanske borde någon ta sig an uppgiften att upplysa Ullenhag om detta faktum, så att han kan tillföra relevanta argument i debatten nästa gång.

Annonser