Idag har jag, Hanna Wigh och Julia Kronlid fått en artikel om abortlagstiftningen och om subventionerade aborter för utländska kvinnor publicerad på Newsmill. Ni kan läsa den här eller nedan. Och när jag ändå skriver: Gott Nytt År!

Nej till subventionerade aborter för utländska kvinnor

Åsa Regnér skriver i Expressen den 26 december om aborträtten i Sverige och i Europa. Hon påtalar att Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som inte står bakom svensk abortlagstiftning, och det har hon rätt i. Det är tyvärr endast Sverigedemokraterna som värnar kvinnans rättigheter genom att stödja rätten till abort i Sverige och som samtidigt vill värna de ofödda barnens rättigheter bland annat genom att förespråka sänkta tidsgränser för abort.

Insikten om att varje foster redan tidigt är ett eget liv som har alla förutsättningar att utvecklas till en unik individ med möjlighet att leva ett rikt liv, verkar tragiskt nog saknas hos övriga riksdagspartier. Det har resulterat i en abortlagstiftning som är så pass liberal att till och med friska och livsdugliga barn aborteras, även när det inte föreligger fara för moderns liv och hälsa.

Signalen som en sådan lagstiftning ger är att det ofödda men i allra högsta grad levande barnet inte har något som helst värde och knappast heller några rättigheter. Det är därmed inte konstigt att cirka 37 000 barn aborteras i Sverige varje år.

Regnér framhåller vidare att det i flera europeiska länder råder en annan syn på abort än i Sverige, och att abortlagstiftningen i många fall är långt mer restriktiv än i Sverige. Även detta har hon rätt i. Dock drar hon helt andra slutsatser och föreslår helt andra åtgärder än Sverigedemokraterna.

Istället för att visa respekt för andra europeiska länders mindre liberala syn på abort och istället för att reflektera över om det är svensk abortlagstiftning som borde förändras, fördömer hon dessa länders synsätt och lagar och påstår att de förnekar kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Det måste påpekas att detta påstående är en sanning med stark modifikation. Flertalet människor som väljer att ha samlag, både i Sverige och i flertalet andra länder, är medvetna om att det kan leda till graviditet. De är också medvetna om att graviditet är en vanlig konsekvens av att välja bort preventivmedel. Rätten till den egna kroppen uppstår därmed inte först när en ofrivillig graviditet uppstår. Tvärtom har både kvinnor och män rätt till den egna kroppen, och medföljande men alltför ofta bortglömda skyldigheter, redan när de väljer att ha samlag och därmed utsätter kvinnans kropp för möjligheten att bli gravid.

Att angripa abortlagstiftningen i andra länder i syfte att ge kvinnor rätt till sina egna kroppar är därmed jämförbart med att lindra symptomen istället för att bota sjukdomen. Ska kvinnors rättigheter säkras borde fokus ligga på att föra ett respektfullt samtal, både inom Sverige och med andra länder, om förbättringar av det förebyggande arbetet för att hindra oönskad graviditet.

Fokus ska inte ligga på att få en i många avseenden oetisk svensk abortlagstiftning att omfatta ännu fler människor i ännu fler länder.

Regnér föreslår också att utländska kvinnor inte bara ska få utföra aborter i Sverige såsom de får idag. Hon vill gå ännu längre genom att subventionera aborter i Sverige för utländska kvinnor. Därmed föreslår hon att svenska skattemedel, som i dagsläget inte räcker till för att ge god vård och omsorg till alla som bor i Sverige, nu dessutom ska användas för att bekosta aborter av utländska kvinnors barn.

Vi anser inte att det är rätt att använda svenska skattemedel till detta. Precis som vi inte anser att det är rätt att föra en ensidig diskussion om aborter. En ensidig diskussion i vilken såväl de ofödda barnens rättigheter som kvinnors och mäns skyldigheter ständigt glöms bort medan allt fokus ligger på kvinnans rättigheter.

Therese Borg

Hanna Wigh

Julia Kronlid

Tidigare inlägg om aborter: En debatt som slutat i tårar, Fortsatt debatt om aborter, Diskussion om argumentationen kring abortfrågan, Fortsatt debatt om abortlagstiftningen behövs, Oetiskt och hjärtslitande.