En av mina läsare lämnade nyligen en kommentar med det helt korrekta påpekandet om att det var länge sedan jag uppdaterade med ett nytt inlägg. Förklaringarna till denna ovanligt långa tystnad från min sida är flera, och här kommer de nu i fall att ni är fler som undrar vad som föranlett min frånvaro.

Främst handlar det om att jag och min dotter haft upprepade förkylningar ända sedan i december, vi har bara haft några enstaka dagar då vi båda varit friska samtidigt sedan dess. Och det har förstås tagit på krafterna och sänkt min aktivitetsnivå ganska mycket.

Dessutom har det sedan strax före jul varit ganska låg aktivitet inom både kommun – och landstingspolitiken och därmed inte funnits så mycket att rapportera om. För min del är det först denna vecka som nämnd – och fullmäktigesammanträden drar igång igen efter juluppehållet. Under de veckor då det varit lugnt med sammanträden har fokus därför legat mer på det interna arbetet. Exempelvis pågår redan nu en del förberedelser inför årsmötena som väntar under februari och mars.

Jag har också ägnat en hel del tid under dessa lite lugnare veckor åt att fundera kring min minst sagt hektiska tillvaro, och fattade nyligen beslutet om att gå ner i arbetstid. Under 2011 har jag ju som bekant haft två tjänster som politisk sekreterare, 26 % i kommunen och 90 % i landstinget. Därutöver har jag haft fullmäktige i både kommun och landsting, nämnder och utskott, samt ett flertal förtroendeuppdrag inom partiet. Och är ju faktiskt ensamstående med en 4-åring.

Visst har jag på många sätt stormtrivts med allt jag gjort, och känt att det varit ett både utvecklande och lärorikt nöje att få jobba med allt detta. Men jag har också känt alltmer ju längre tiden gått att det blivit svårt att fokusera på en sak i taget och att min stressnivå därför blivit för hög för att vara hälsosam på lång sikt. Jag älskar att jobba med politiken och är lika mycket eldsjäl nu som jag alltid varit, men jag har fått lov att inse att jag bara är människa och att jag nog behöver minska en aning på tempot om jag ska hålla i måååååånga år till. Vilket förstås är vad jag vill!

Därav det svåra, men enda rätta, beslutet om att gå ner i arbetstid. Den 1 februari överlåter jag tjänsten som pol.sek i kommunen till en annan hängiven SD:are, så att jag ska kunna fokusera mer på arbetet i landstinget och på mina förtroendeuppdrag.

Så nu vet ni lite mer om varför det varit så tyst från min sida på sistone, och lite om vad som skett under tiden.

Men denna vecka tar det som sagt fart igen. Imorgon är det sammanträde med Kultur – och fritidsnämnden, och vi ska då ta ställning till ett förslag på remissvar på denna remissupplaga av kommunens kulturpolitiska handlingsplan. Vissa invändningar kommer jag att framföra, då det i planen anges att ”Eskilstunas mångkultur ska lyftas fram.”.

Istället för att motverka den utbredda segregationen i Eskilstuna genom en sund assimileringspolitik ska vi alltså odla den ännu lite mer genom en fortsatt splittringspolitik. Man kan inte mycket annat än att slå sig för pannan, ruska på huvudet i halvt förtvivlad förundran, och sucka. Och förstås påtala tokigheterna under sammanträdet imorgon.

Annonser