Efter ytterligare några veckor som till större delen ägnats åt internt, organisatoriskt arbete har jag nu äntligen tid att rapportera lite kort om min dag i landstingshuset i Nyköping.

Jag åkte dit i morse med vår gruppledare Adam, som under dagen deltog i sammanträde med Landstingsstyrelsen (han har insynsplats). Under tiden satt jag på kontoret och snickrade på utkast till ett särskilt yttrande och ett pressmeddelande, och tog itu med en del annat jobb.

Det särskilda yttrandet och pressmeddelandet handlade om ett förslag om att höja högkostnadsskyddet från 900 till 1 100 kronor, vilket vi motsatte vi oss. Motiveringen kan läsas nedan:

Pressmeddelande:

Under dagens sammanträde med Landstingsstyrelsen beslutades att landstingsfullmäktige ska föreslås höja högkostnadsskyddet för hälso – och sjukvård från 900 kronor till 1 100 kronor. Sverigedemokraterna Södermanland motsatte sig beslutet då höjningen sker på bekostnad av de enskilda individer som är i återkommande behov av vård och som många gånger har en svår ekonomisk situation.

De skattemedel som Landstinget Sörmland förfogar över ska ge vård åt de som är i störst behov av det, dock ger en höjning av högkostnadsskyddet motsatt effekt då det är de mest behövande som får en försvårad ekonomisk situation.

Procentuellt sett är det en liten inkomst för landstinget, men en stor utgiftsökning för den enskilda individen, säger Adam Marttinen, partiets gruppledare i landstinget.

 

Särskilt yttrande angående Högkostnadsskydd för hälso – och sjukvård samt läkedemedel. LS 2012-02-14

 

Annonser