Jag läste just i Aftonbladet att kvinnor som gör flera aborter oftare kommer från socialt utsatta grupper än andra kvinnor som gör abort. Detta enligt en studie som omfattade bortåt 800 kvinnor. Aftonbladet anger också att:

De kvinnor som gjorde upprepade aborter var oftare arbetslösa eller sjukskrivna än de som gjorde sin första abort. De saknade också oftare högre utbildning och kände bristande stöd från sin omgivning.

Detta är förstås föga förvånande. Men tragiskt. Borde inte de som vill föda sina barn ges bättre förutsättningar till stöd och hjälp så att de slipper se abort som den enda möjliga lösningen? Och vore det inte bättre att lägga kraft på att hjälpa dessa kvinnor och deras existerande men ofödda barn, än på att strida för insemination av ensamstående?

Bara en stilla undran…

Annonser