Pressmeddelande från SD-Kvinnor:

Hög tid att sätta in åtgärder mot hedersproblematiken.

Idag har SD-Kvinnor hållit en presskonferens för att presentera en ny kampanj som syftar till att uppmärksamma Internationella kvinnodagen men som också är tänkt att pågå under en längre tid framöver. Till kampanjen hör bland annat en film som visades för första gången under presskonferensen och som kan ses nedan. Kampanjen sätter fokus på det i dagsläget största jämställdhetsproblemet av alla i Sverige, nämligen hedersproblematiken.

Det är väldigt tyst från de andra kvinnoförbunden när det gäller hedersproblematiken. Därför kände vi att det är dags att någon tar tag i detta problem genom att uppmärksamma människor på att det existerar och angår oss alla.  Det duger inte heller att lyfta en så pass viktig fråga en gång om året på Internationella kvinnodagen för att sedan dagen efter gå tillbaka till att enbart debattera löner, kvotering och genuspedagogik. Vi vill driva en långsiktig kampanj när det gäller hedersproblematiken och att vi valt att starta den genom att bland annat göra en film beror på att vi vill prova nya vägar för att få större spridning på vårt budskap och förhoppningsvis också få igång en debatt om hederskulturen, säger SD-Kvinnors ordförande Carina Herrstedt.

Therese Borg, vice ordförande och huvudansvarig för förbundets fokusområde jämställdhetspolitik, berättar om kampanjen:

Tiotusentals kvinnor i Sverige lever i en förtryckande och våldsam hederskultur, men det är ett problem som alltför få pratar om eller verkar ta på allvar. Tvärtom är det vanligt förekommande att hederskulturen på olika sätt både legitimeras och uppmuntras i toleransens namn, och att flertalet försök till debatt tystas med anklagelser om främlingsfientlighet, rasism eller islamofobi. Oftast är det dessutom de som allra mest talar sig varma för jämställdhet som är snarast med att tysta debatten på detta sätt. Desamma är också påtagligt passiva när det gäller att föreslå åtgärder för att motverka något så oerhört allvarligt som hedersproblematiken.

Beröringsskräcken när det handlar om hederskultur verkar alltså vara näst intill total, och gång på gång ser vi hur det kompromissas om något så grundläggande som allas lika värde, det vill säga att kvinnan är lika mycket värd som mannen och därmed borde ha samma rätt till frihet att leva sitt liv så som hon vill. Konsekvensen är att vårt lands mest utsatta kvinnor sviks och blir lämnade att klara sig själva.

Vi i SD-Kvinnor kan inte acceptera detta, och därför kommer vi under en längre tid framöver att göra den prioritering som så många andra också borde göra. I vårt fortsatta arbete för jämställdhet kommer vi att lägga tyngdpunkten på att försöka hjälpa de kvinnor som lever i en våldsam och förtryckande hederskultur. Det innebär bland annat att vi inom en snar framtid kommer att presentera ett åtgärdsprogram med konkreta förslag på hur hedersproblematiken ska motverkas.

Observera att uppmaningen TÄNK OM som finns med i filmen enbart är ett uttryck för vårt budskap. Någon koppling mellan vår kampanj och föreningen Tänk om finns inte.

Annonser