Häromdagen ägnade jag en stund åt något som inte har ett dugg med politik att göra, men som ändå kanske kan vara av intresse för en och annan. Citat.

Jag satt och läste citat av alla de slag och hittade många som var väldigt tänkvärda och som i många fall stämmer väl överens med hur jag ser på saker och ting och med hur jag försöker att leva mitt liv. Fick sen ett infall och tänkte att jag lika gärna kunde skapa en liten citatsamling av allihop. Läs och begrunda!

 

”Kärlek och filosofi passar inte alls så bra ihop som kärlek och vansinne.”

”To say ‘I love you’ one must first be able to say the ‘I’.”

”Om det endast finns utrymme för det lättsamma och välkontrollerade, finns det i själva verket inte plats för människan.”

”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

”Galenskap: att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”

”Hör gör vi automatiskt. Lyssna kräver en större ansträngning och energisatsning.”

”Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.”

”Ju mer vi intresserar oss för andras välgång, desto mer bygger vi upp vår egen lycka.”

”Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend.”

”Den som söker fel hittar inget annat.”

”If the grass is greener on the other side, maybe that’s because you’re not taking good care of your grass.”

”Om du är deprimerad, lever du i det förflutna. Om du är orolig, lever du i framtiden. Om du är harmonisk, lever du i nuet.”

”Kärlek är inte kärlek som förändras när förändringar sker.”

”Kvaliteten på ditt liv styrs av kvaliteten på dina tankar”

”Fear, uncertainty and discomfort are your compasses toward growth.”

”Samla stunder, inte saker.”

”Jämför inte de sämsta sidorna hos andra med de bästa sidorna hos dig själv.”

”When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete, everybody will respect you.”

”Att handla är att förvandla drömmar till verklighet.”

”Honesty is the first chapter in the book of wisdom.”

”The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.”

”Det är vad du gör idag som du får igen imorgon.”

”Hemma är inte där du bor utan där man förstår dig.”

”Jag har ingen rätt att vilja förändra andra om jag inte själv är öppen för förändring.”

”To know whether something is meant to be yours, let go of it. If it returns, it has always been yours to have. If it doesn’t, it was never meant to be.”

”…Bortsett från några sällsynta individer (Sokrates, Jesus) förlitar vi oss på omvärldens tecken på respekt för att kunna tolerera oss själva…”

”Why compare yourself with others? No one in the entire world can do a better job of being you than you.”

”Innan man är riktigt säker på sin sak är man gärna tvärsäker.”

”Få är de som ser med sina egna ögon och känner med sina egna hjärtan.”

”I am always willing to learn, however I do not always like to be taught.”

”Drömmar är bra. Att förverkliga dem är bättre.”

”Realize that if you have time to whine and complain about something, then you have the time to do something about it.”

”När man haft riktigt bråttom måste man stanna upp och vänta på sin själ.”

”Jag vägleds av förnuftet och inspireras av känslan.”

”Vänta inte på rätt förutsättningar. Allt du behöver för att utvecklas finns i denna stund.”

”First they ignore you – Then they laugh at you – Then they fight you – Then you win”

”…vi skapar världen genom våra tankar…”

”You must be the change you wish to see in the world.”

”Inse på djupet att det innevarande ögonblicket är allt du har. Gör nuet till huvudfokus i ditt liv.”

”Allt naturligt – varje blomma, träd och djur – har viktiga saker att lära oss, om vi bara stannar upp, lyssnar och ser.”

”Det finns inga hemliga recept för framgång. Det är resultatet av förberedelse, hårt arbete, och att lära sig från sina misstag.”

”Om du inte kan förklara det enkelt, så förstår du det inte tillräckligt bra.”

”Det finns inga problem, bara intressanta utmaningar.”

”Peace comes from within. Do not seek it without.”

”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.”

”Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel.”

”A pessismist sees the difficulty in every oppertunity; an optimist sees the oppertunity in every difficulty.”

”Inget problem kan lösas med samma nivå av medvetenhet som skapade det.”

”To avoid criticism, do nothing, say nothing, and be nothing.”

”Livet består inte av att ha bra kort på hand utan av att spela dem man har väl.”

”Den som är herre över sina laster är slav under sitt förnuft.”

”Äkta intelligens verkar i tysthet. Det är i stillhet vi finner kreativitet och lösningar på problem.”

”You can never control or change how others think, feel, or act. You can only change how you think, feel, and act, and lead by example.”

”Om sökandet efter sanningen så för dig till helvetets port, så knacka på.”

”Det är inte många som vet hur bra de har det – däremot hur bra andra har det.”

”The person who says something is impossible should not interrupt the person who is doing it.”

Annonser