Som vanligt var det alldeles för länge sedan jag skrev ett inlägg i bloggen. Men nu så är jag här för en kort stund med de senaste ”nyheterna”.

Först till det positiva. Jag har äntligen fått ett nytt jobb och det känns verkligen helt underbart efter att ha gått arbetslös i ett halvår. Jag är verkligen inte skapt för det, att vara arbetslös. Mår psykiskt dåligt av att inte känna att jag gör rätt för mig. Men den tiden är nu som sagt över. Mitt nya jobb som jag påbörjade direkt efter årsskiftet är ett av världens roligaste, precis som mitt förra jobb. Jag är politisk sekreterare igen, men denna gång för SD i Region Skåne. Visserligen är jag än så länge bara i startgroparna, men fortsätter det så som det har börjat tror jag att jag har en mycket givande tid framför mig!

Även i kommunpolitiken finns det positiva nyheter. Efter att ha bott i kommunen i ett halvår börjar jag nu känna att jag alltmer kommit in i allt. Jag har lärt mig hitta, jag har börjat få bättre insikt i hur saker fungerar i politiken och i vilka människor är. För var dag som går får jag också mer och mer kunskap om vad som hänt tidigare, innan jag flyttade till kommunen. Visst är det fortfarande mycket som jag behöver sätta mig in i, men det går verkligen framåt.

Det går också framåt när det gäller att komma in i den sverigedemokratiska gruppen i kommunen. Jag har börjat lära känna de allra flesta som har förtroendeuppdrag för oss och det är bara att konstatera att det är ett härligt gäng som det alltid är roligt att träffa. Utöver det har jag också fått äran att bli lite mer aktiv och hjälpa till mer i gruppen, vilket känns roligt.

Över till den negativa nyheten. Jag var på sammanträde med Kommunstyrelsen ikväll och framförde då två ändringsyrkanden angående ett ärende som handlade om ansökan om bidrag för Klippanfestivalen. Tyvärr var jag ensam om att bifalla mina egna yrkanden, så jag fick lov att reservera mig mot det beslut som fattades. Läs vidare nedan så får ni veta mer om vad det hela handlar om!

Ändringsyrkande

Kommunstyrelsen 2013-01-16. Ärende 9. Ansökan om bidrag för Klippanfestivalen.

Vi yrkar på:

att Lions Club beviljas ett bidrag på 50 000 kronor för Klippanfestivalen istället för att beviljas de 100 000 kronor som föreslås.

att 50 000 kronor överförs från Kommunstyrelsen till Klippans grundskola för att finansiera en kvalitetshöjande insats inom det behovsområde som barn – och utbildningsförvaltningen bedömer vara mest akut i dagsläget.

För Sverigedemokraterna Klippan

Therese Borg

Reservation

Kommunstyrelsen 2013-01-16. Ärende 9. Ansökan om bidrag till Klippanfestivalen.

Klippanfestivalen är ett uppskattat evenemang som brukar locka tusentals besökare och som på flera sätt får kommunen att leva upp under några dagar vart år. Detta ser vi positivt på, och vi ser helst att festivalen hålls årligen även fortsättningsvis.

Dock menar vi att kommunen i ett läge där budgeten år efter år inte når upp till vad som kallas en god ekonomisk hushållning, i ett läge där nedskärningar drabbar viktig kärnverksamhet så som exempelvis skolan, måste göra rätt prioriteringar.

För oss är det självklart att rätt prioritering i detta fall innebär en åtstramning av de ekonomiska medel som går till enstaka nöjen. Först måste brister i kärnverksamheten rättas till så att alla kommunens medborgare får ta del av en kvalitativt god kommunal service varje dag året runt. Detta ger förhöjd livskvalitet för medborgarna, vilket på sikt ger Klippans kommun ett gott rykte som förmodligen genererar ökad inflyttning och ökade skatteintäkter.

Att en festival per år skulle ge samma positiva effekter i form av förbättrad livskvalitet för medborgarna året runt, samt ökad inflyttning, ser vi däremot som mycket tvivelaktigt.

Vi är som sagt positiva till Klippanfestivalen. Men det är inte rimligt att kommunen är generös med bidrag för renodlade nöjesevenemang som inte ens kan anses bidra till en förbättrad folkhälsa, samtidigt som kärnverksamheten går på knäna. Särskilt inte när föreningen som får bidrag troligen kommer att få in ett överskott på festivalen. Ett överskott som föreningen sedan väljer att låta gå tillbaka till några av kommunens medborgare, men inte i form av förstärkt kärnverksamhet utan i form av punktinsatser som inte nödvändigtvis hjälper där hjälp som allra mest behövs.

Istället för att göra på detta sätt menar vi att varje enskilt bidrag måste övervägas noggrant och om möjligt sänkas så att pengarna istället, den ena mindre summan efter den andra vilket till slut blir en stor summa, kan förstärka kärnverksamheten.

I detta fall har vi yrkat på att bidraget till Lions Club halveras så att de får 50 000 kr istället för 100 000 kr för att anordna Klippanfestivalen, och vi har också yrkat på att de 50 000 kr som på detta sätt blir över förs över till grundskolan för en kvalitetshöjande insats inom det behovsområde som barn – och utbildningsförvaltningen ser som mest akut.

Våra yrkanden blev dock avslagna, varför vi reserverar oss mot beslutet till förmån för bifall till våra egna ändringsyrkanden.

För Sverigedemokraterna Klippan

Therese Borg

Efter sammanträdet skickade jag ut ett pressmeddelande också. Det kan läsas här.

Och det var allt jag hade att bjuda på idag. På återseende 🙂

Relaterat: SD vill halvera bidraget till Klippanfestivalen

Annonser