Jag skriver detta för att reda ut ett falskt ”rykte” som tydligen har satt fart på internet och som verkar vara svårt att få hejd på.

Det hela startade tidigare i veckan, då jag fick ett mail med en länk till en ledarsida i en gotländsk tidning. På ledarsidan citerades ett uttalande som gjorts i en artikel i Riksdag & Departement (en artikel i vilken jag och en till person intervjuades). På ledarsidan i den gotländska tidningen tillskrevs jag det citerade uttalandet, trots att det egentligen hade yppats av den andra personen som intervjuats i samma artikel! Detta insåg ledarredaktionen efter att jag påtalat felet för dem, och de rättade då till felet samt bad om ursäkt för misstaget.

Vad var det då för uttalande? Jo, det löd något i stil med att ”Kvinnor är mindre intresserade av politik än män.”

Huruvida detta uttalande är sant eller falskt överlåter jag åt expertis inom området att avgöra. Kanske finns det någon statistik som visar att så är fallet… men jag tror inte det. Jag tror inte alls att kvinnor är mindre intresserade av politik än män! Därför vill jag inte heller behöva försvara mig mot en massa påhopp som uppstått som en följd av det citerade uttalandet. Jag vet inte att kvinnor är mindre politiskt intresserade än män, jag tror inte att kvinnor är mindre politiskt intresserade än män, och jag har därmed heller aldrig sagt att det är så det ligger till!

Däremot så tror jag att det på ett generellt plan är vanligt att män och kvinnor intresserar sig olika mycket för olika politiska områden. Inte på individnivå, men på ett kollektivt plan. Och det tror jag är en naturlig följd av att män och kvinnor ofta ägnar sig åt olika saker i sin vardag. Det är till exempel fler kvinnor än män som jobbar inom vård, omsorg och skola, och då faller det sig naturligt att fler kvinnor än män intresserar sig för dessa frågor på ett politiskt plan…för att det berör dem i deras vardag. På samma sätt är det fler män än kvinnor som är anställda inom exempelvis försvaret, och därav följer att det är helt naturligt att fler män än kvinnor är intresserade av försvarspolitik.

Kanske kan det också vara så att det politiska intresset visar sig på olika sätt hos kvinnor och män. Kanske är det skillnader mellan könen när det gäller hur mycket man väljer att diskutera politik, eller när det gäller att välja att vara aktiv inom politiken eller inte. Finns det sådana skillnader ser jag det dock inte som ett bevis på att det ena könet är mer intresserat än det andra. Intresset kan vara precis lika stort hos båda könen men yttra sig på olika sätt!

Jag hoppas att detta klargörande av min syn på mäns respektive kvinnors intresse för politik varit tydligt nog. Vänligen tillskriv mig nu inte fler åsikter som jag inte har! Och snälla, kontrollera era källor innan ni tror på allt ni läser!

Annonser