Jag lovade att återkomma med en del information om vad jag ägnat mig åt inom politiken på senare tid och här kommer ett första inlägg om det.

Sen jag flyttade från Eskilstuna har jag tyvärr inte kunnat vara riktigt så aktiv i politiken som jag egentligen hade önskat. Eftersom jag flyttade mitt under en pågående mandatperiod var det (självklart) omöjligt för mig att kunna ta plats i kommunfullmäktige i Klippans kommun, istället fick jag vara glad åt att åtminstone kunna få uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och Barn – och utbildningsnämnden.

En sak som följt av att inte sitta som ledamot i fullmäktige har varit att jag inte kunnat skriva motioner (eller interpellationer) i mitt eget namn. Istället har jag vid de tillfällen då jag fått idéer om motioner fått lov att gå genom fullmäktigegruppen och be dem att lämna in motionerna efter att gruppen godkänt dem, och också fått be gruppen att ta debatten om motionerna i fullmäktige.

Visserligen har det inte varit ett problem då gruppen har tagit emot mina motionsidéer på ett mycket positivt sätt och det ofta visat sig att flera av ledamöterna redan har varit inne på samma tankegångar. (Tack för det gruppen! Ni är helt suveräna att jobba tillsammans med!)

Förklaringen till varför jag inte kunnat lämna in några egna motioner utan istället har fått stå med som ett av flera namn på de motioner jag skrivit är alltså att jag inte sitter i fullmäktige. Och det förklarar också varför jag inte kunnat debattera angående våra motioner i särskilt hög utsträckning.

Nåväl. Några motioner har jag ändå lyckats åstadkomma under mina 1,5 år inom Klippanpolitiken, trots situationen. De flesta av dem på eget initiativ och någon av dem utifrån önskemål från gruppen. Ni kan läsa dem nedan som pdf-filer:

Motion om lokalutredning. (Ännu inte hanterad)

Motion. Gynna demokratin genom att underlätta politiskt engagemang. (Avslogs)

Motion. Kostnadsfria trygghetslarm för alla pensionärer. (Avslogs i Socialnämnden, får se vad KS och KF säger)

Motion. Lättillgängliga handlingar gynnar demokratin. (Avslogs)

Motion. Sparsamhet med skattemedel. (Avslogs)

 

Jag återkommer senare med mer information om vad jag gjort inom Klippanpolitiken. Men det får vänta en stund för jag fick just en idé till en ny motion. Bäst att sätta den på pränt innan jag glömmer bort idén!

Annonser