Nu är jag färdig med ett utkast till den motion som jag kom på att jag borde skriva. Har skickat den till vår gruppledare för respons och nu är nästa steg att avvakta och se vad övriga gruppen anser.

Under tiden fortsätter jag med att uppdatera er angående vad jag gjort under min tid i Klippanpolitiken.

Som jag skrev i mitt förra inlägg har det varit en aning svårt de sista 1,5 åren att kunna lämna in motioner när jag inte sitter i fullmäktige. Något som däremot inte varit förknippat med några som helst svårigheter har varit att kunna reservera mig mot en del mindre bra beslut i Kommunstyrelsen och Barn – och utbildningsnämnden.

I fall att det finns intresse att läsa reservationerna så lägger jag upp dem som pdf-filer nedan.

Och så rekommenderar jag att ni tar en titt på Klippans hemsida! Där kan ni hitta inlägg om en hel del annat från de sista 1,5 åren. Utbildningsdagar, Öppet hus, Nationaldagsfirande, årsmöten, marknader, vår budget som vi lämnade in i höstas, och en del texter som jag skrivit angående olika ärenden som dykt upp i kommunpolitiken. Dessutom länkar till de artiklar i HD/NST som vi i SD Klippan nämns i. Ni hittar hemsidan här.

Reservation angående avtal med Migrationsverket. Kommunstyrelsen 2013-05-08

Reservation angående avtal med Länsstyrelsen. BUN 2013-05-20

Reservation angående Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. KS 2013-06-12

Reservation angående projekt på Färingtofta skola. BUN 2013-04-29

Reservation angående Färingtofta skola. BUN 2013-10-21

Reservation angående Färingtofta skolas framtid. KS 2013-12-04

Reservation angående handlingsplan för barn – och utbildningsförvaltningens miljömål 2013. BUN 2013-04-29

Reservation angående motion om att införa budgetsimulator. Kommunstyrelsen 2013-04-03

Reservation angående Motion angående applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun. KS 2013-06-12

Reservation angående Motion om att gynna demokratin genom att underlätta politiskt engagemang. KS 2013-12-04

Reservation angående Motion om sparsamhet med skattemedel. KS 2013-12-04

Reservation angående motion om att lättillgängliga handlingar gynnar demokratin.. KS 2014-01-15

Reservation angående avgifter för trygghetslarm. Kommunstyrelsen 2013-05-08

Reservation angående motion om hemställan hos regeringen om sänkt ålder för rösträtt i Klippans kommun. KS 2013-11-06

Reservation angående överlåtelse av tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel. KS 2013-11-06

Reservation angående bidrag till Klippanfestivalen. KS 2013-01-16

Reservation angående bidrag till Klippanfestivalen 2014. KS 2014-01-15

Reservation angående Rekreationsstråk längs Bäljane å. KS 2013-02-06

Reservation angående utvidgade strandskyddsområden. KS 2013-11-06

Reservation angående Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst. KS 2013-06-12

Reservation angående bidrag till webb-tv-sändning från Klippan Lady Open 2014. KS 2014-01-15

Annonser