Det får bli några korta rader idag igen.

Dagen har gått i ett rasande tempo, som alltid när man har roligt. På förmiddagen var jag på ett snabbt möte på Arbetsförmedlingen (jag är arbetssökande sen en tid tillbaka) och i övrigt har dagen mestadels gått åt till att vara med min dotter och fixa lite med hushållet, och tillägnats politiken.

Jag har bland annat ordnat med dagordning inför nästa gruppmöte och sett till att skicka ut handlingar till berörda personer, förmedlat information åt alla möjliga håll och kanter, skickat iväg frågor som behöver svar, besvarat frågor som ställts till mig, fått ett roligt uppdrag som innefattar visst skrivande, och dessutom lyckats knåpa ihop ett pressmeddelande åt vår fullmäktigegrupp.

Läs pressmeddelandet nedan eller på hemsidan:

Rätt att vilja minska antalet ledamöter i fullmäktige

Moderaterna har i en motion föreslagit att antalet ledamöter i Klippans kommunfullmäktige ska minskas från nuvarande 41 till 35 med start vid den nya mandatperiodens början.

Vi ställer oss positiva till Moderaternas motion då den ligger i linje med vår egen ambition. En minskning av antalet ledamöter innebär minskade kostnader för arvoden i samband med fullmäktiges sammanträden.

För bara några få månader sedan lämnade vi in en motion i vilken vi föreslog att arvoden till icke tjänstgörande ersättare som närvarar under fullmäktiges sammanträden ska upphöra att utbetalas, och syftet med den motionen var detsamma: att minska kostnaderna för kommunen.

Tyvärr avslogs vår motion om att sluta betala arvoden till icke tjänstgörande ersättare, det ekonomiskt svåra läget till trots. Dock ser vi att Moderaternas motion ger en besparing även den, en välbehövlig besparing, och vi kommer därför att bifalla förslaget att minska antalet ledamöter till 35.

Självklart övervägde vi i SD Klippan vilken inverkan ett minskat antal ledamöter har på demokratin innan vi landade i att ge stöd åt Moderaternas motion. Vi kunde dock snart konstatera att demokratin inte kommer att påverkas negativt då 35 ledamöter är gott och väl tillräckligt i en så pass liten kommun.

Dessutom förutsätter vi att samtliga partier, på samma sätt som vi själva, har en långtgående intern demokrati som garanterar att representanterna i fullmäktige inte talar i eget intresse utan talar för de medlemmar och väljare vars förtroende ledamöterna förvaltar.

Nu väntar tvättstugan. Men jag återkommer!

UPPDATERING

Idag skriver HD om vårt ställningstagande till minskat antal ledamöter i fullmäktige. Läs artikeln här.

Annonser