Jag brukar vara väldigt noga med att undvika nedsättande epitet om andra personer, men just nu… Åååååh så nära det är! Men jag ska inte sjunka så lågt. Jag ska inte dra till med sådant som inte är värdigt utan ska förhålla mig saklig.

Jag har nyligen läst detta, skrivet av Nils Karlsson (MP).


Citat: ”För det är helt enkelt inte så att rätten till liv innebär rätten till en annan människas kropp. Du får inte leva inuti en annan människa mot dennes vilja.”

Nej. Visst. Jag kan inte kräva att få leva mitt liv i en annan persons kropp. Kan inte ta min vuxna Therese och tvinga in henne i någon annan, för att det ger mig möjlighet att likt ett virus (eller en parasit) överleva med hjälp av någon annans funktionalitet. Men det går väl för helsike inte att jämföra med att ett litet barn blir till och har rätt till att leva sina första nio månader i mammans livmoder?!?!?!

Barnet tvingar sig inte in där. Barnet ”råkar” inte heller hamna där. Faktiskt! Ett barn hamnar i normalfallet bara i en kvinnas livmoder som följd av någon form av aktivt beslut från både modern och fadern.

Det finns även fall då barnet hamnar i moderns livmoder mot hennes vilja. Vi ska ha en lagstiftning som ser till att hjälpa i sådana fall. Som ger modern valfrihet, om hon berövats den till att börja med.

Men annars, om det handlat om att en man och en kvinna har råkat brista i omdöme, i ansvar, i kommunikation om det där med preventivmedel… då är det faktiskt inte mer än rätt att det tas hänsyn till BÅDE det ofödda barnets rätt till sitt liv och den blivande moderns rätt till sin egen kropp. För modern har haft samma rätt till, och samma skyldighet att värna om, sin egen kropp hela tiden. Före befruktningen, medan befruktningen inträffade, och tiden efter. Precis som att den man som befruktat har haft skyldighet att värna om kvinnans kropp!

Det ofödda barnet däremot har inte haft vare sig några skyldigheter eller några rättigheter! Och då är det fullt rimligt att Socialstyrelsen får säga sitt, och det tidigare än de får idag.

Det är i alla fall min åsikt, som jag anar att jag delar med väldigt många där ute i vårt avlånga land.

Annonser