Idag har det varit en händelserik dag.

Dels har vi i SD Klippan lämnat in en ny motion som syftar till att på ett bättre sätt än idag framhäva kommunens kulturhistoriska sevärdheter. Ni kan läsa motionen här som pdf-fil.

Dessutom har vi haft ett extra årsmöte.

Sedan ett antal år tillbaka har Sverigedemokraterna Klippan varit sammanslagna med Sverigedemokraterna Perstorp i en gemensam kommunförening: Sverigedemokraterna Klippan – Perstorp. Dock har utvecklingen med avseende på tillströmmande aktiva medlemmar varit så pass positiv att det idag inte längre finns skäl att vara en sammanslagen förening. Istället är det ur flera perspektiv mer fördelaktigt att vara två från varandra fristående föreningar, en i vardera kommunen. Speciellt nu under ett valår då mängder med beslut behöver fattas och det är väldigt många olika aktiviteter och evenemang att planera för. Det är utan tvivel lättare att fatta alla dessa beslut och planera aktiviteter och evenemang för en kommun istället för två kommuner.

Därför höll vi idag ett extra årsmöte vid vilket det beslutades om en delning av den sammanslagna föreningen. Den tidigare föreningen Sverigedemokraterna Klippan – Perstorp ombildades till den nya föreningen Sverigedemokraterna Klippan, och efter avknoppning bildade Perstorp den nya föreningen Sverigedemokraterna Perstorp.

För mig som hör till Klippans nybildade förening känns detta mycket positivt. Jag kommer för lång tid framåt att med glädje tänka tillbaka på den här dagen som en viktig milstolpe i partiets lokala historia. Det är en dag som verkligen vittnar om framgång och utveckling!

Under dagen valdes styrelse, revision samt valberedning för Sverigedemokraterna Klippan. Styrelsen presenteras kort nedan:

Styrelse

Ordförande: Therese Borg, Ljungbyhed

Vice ordförande: Åsa Edvardsson, Klippan

Ledamöter:

Christian Hendlertz, Klippan

Tamara Kiraly, Ljungbyhed

Christian Olsson, Ljungbyhed

Johan Wifralius, Ängelholm

Inge-Gerd Olsson, Perstorp

Suppleanter:

1. Monika Hendlertz, Ljungbyhed

2. Jonas Denhammar, Ljungbyhed

Enligt mig är det bara en enda sak som gäller för ett tag framöver, när det extra årsmötet nu väl är överstökat. Och det är att köra på för allt vad vi är värda, hela vägen in i kaklet om så krävs. Vi har två väldigt viktiga val framför oss, och jag har för avsikt att tillsammans med mina härliga partivänner lägga fullt fokus på dessa.

SD 2014!

Annonser