Faktabank – rapporter mm

Denna sida är tänkt att fungera som en liten faktabank. Just nu finns här bara några enstaka rapporter, länkar och citat men jag kommer att fylla på med mer fakta kontinuerligt. Lämna gärna tips på rapporter och annat som kan vara av intresse.

Invandringen och de offentliga finanserna. Jan Ekberg.

Framtidens utmaning. SKL.

Similarity vs. homogeneity – contextual effects in explaining trust. Perola Öberg, Sven Oskarsson och Torsten Svensson.

Diversity and Community in the Twenty-first Century. Robert D. Putnam.

Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet. Brå.

Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö. Centrum för Asymmetriska Hot och TerrorismStudier.

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Säkerhetspolisen.

Våldsam politisk extremism. Brå, Säkerhetspolisen.

Hot mot förtroendevalda. Säkerhetspolisen.

Beviljade uppehållstillstånd 1980-2011. Migrationsverkets statistik.

Aborter 2010. Socialstyrelsen.

Folkhälsorapport 2009. Socialstyrelsen.

Alla andra hämtar tidigt. Kommunal.

Sex feministiska myter. Pär Ström.

Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap i Lund, har sammanställt sin forskning i en bok som nyligen har kommit ut.

Vilka är de vanligaste myterna om barns tvåspråkighet?

Ja, en ofta upprepad myt, det är den här idén att man bygger alla språk på sitt modersmål, som om man skulle ha en grund säger man ofta då i modersmålet, så bygger man de andra språken genom att översätta från modersmålet. Det där är en myt. Det finns ingen studie som har visat att det skulle finnas något kausalt samband med modersmålet. Inget orsakssammanhang, inte att modersmålet skulle ge ett bättre språk. Andraspråket blir inte bättre om modersmålet är bra.

Det förvånar mig verkligen när du säger det. Det finns alltså ingen studie som visar att man blir bättre i svenska om man först som invandrarbarn får undervisning på kurdiska eller vad det kan vara?

Nej, det finns inga sådana studier. Tvärtom finns det belägg för att barn kan vara väldigt bra i svenska och faktiskt vara sämre i sitt modersmål. Och det skulle ju inte finnas om det vore så att man behöver modersmålet först.

Men denna myt är väl en av grunderna till svensk skolpolitik eller undervisningspolitik vad gäller just det som kallas modersmålsundervisning, alltså undervisning i barnets eget hemspråk, hette det förr.

Ja, ofta ser man faktiskt en motivering också från skolverkets sida att man skall ha modersmålet för att göra svenskan bättre.

 Källa: (Utskrivet från Vetenskapsradion – språket, söndag den 6 juni 2004)

Ingen fördel att vara tvåspråkig i studier av främmande språk i gymnasieskolan. Avhandling, Göteborgs universitet.

Köpenhamn lägger ner hemspråksundervisning
En ny rapport har övertygat politikerna i Köpenhamn om att lägga ner all hemspråksundervisning. Rapporten, som är gjord av kommunernas forskningsenhet, visar att hemspråksundervisningen inte påverkat elevernas resultat i läsning matematik och naturvetenskap.

KÖPENHAMN. I rapporten från AKF, kommunernas forskningsenhet, jämförs 255 elever i nian som fått hemspråksundervisning med 200 som inte fått någon. Avsikten är att se hur hemspråksundervisningen har påverkat deras resultat i läsning, matematik och naturvetenskap i den senaste pisa-undersökningen som jämför standarden i europeiska länder.

Resultatet är: Ingen skillnad.

Det har övertygat en majoritet av politikerna om att lägga ner hemspråksundervisningen. De 15 danska miljoner den årligen kostar ska i stället användas till specialundervisning eller mer danska som andraspråk.
Frågan om hemspråk är inte okontroversiell vare sig bland politiker eller språkvetare. Flera utredningar har kommit fram till precis motsatt resultat: att hemspråk gynnar inlärningen och gör att barnen klarar sig bättre i skolan.

-Jag kan bara säga att rent statistiskt ser vi ingen effekt av hemspråksundervisningen när det gäller läsning och naturvetenskapliga ämnen. Om den har betydelse i andra sammanhang kan vi inte säga något om, säger Beatrice S Rangvid, en av forskarna bakom AKF:s rapport, till morgontidningen Politiken.

Köpenhamn är den sista danska kommun som erbjudit barn med annat modersmål än danska gratis undervisning i hemspråket sedan den borgerliga regeringen avskaffade bidragen för fyra år sedan.

Regeringspartiet Venstre anser att det är upp till föräldrarna om barnen ska lära sig deras språk, och inget som stat eller kommun ska betala.

I Sverige är den dominerande uppfattningen bland språkvetare att barn lär sig bättre om de får utveckla det språk de behärskar bäst och att hemspråksundervisning därför är av godo. ”

Källa: Sydsvenska Dagbladet 2006-03-29

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s