Idag höll Sverigedemokraterna i Eskilstuna årsmöte. Utöver att välja en ny styrelse och klara av vissa andra formaliteter som stod på dagordningen bjöds det på smörgåstårta och fördes intressanta diskussioner. Den nya styrelsen höll också sitt allra första möte innan dagens aktiviteter avslutades.

Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande:

Kim Fredriksson – ordförande

Adam Marttinen – vice ordförande

Therese Borg – ledamot, sekreterare

Daniel Åberg – ledamot

Seppo Vuolteenaho – ledamot

Kristin Nilsson – suppleant

Per Johnsson – suppleant, kassör

Dagen till ära togs några foton:

Styrelse 2011

Annonser